בסייעתא דשמיא

תהילים

סיפור חסידי. הבעל שם טוב, ודוד המלך . על גודל זכות אמירת פרקי תהילים

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

רווח מול מחיר, סיפור שקרה במציאות

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪