בסייעתא דשמיא

קו התוכן של לשכת הילדים

מספר הקו >
02-3765500

בתור מנויים תוכלו להאזין
לסיפורים דרך הטלפון בשלוחה 6

1

אודות
הלשכה

2

הרשמה
למנויים

3

סיפורים
לדוגמא

4

לקבלת סיפור
מתנה במייל

5

מענה אנושי
בשעות הפעילות

6

שלוחת המנויים
לשמיעת הסיפורים