בסייעתא דשמיא

שופר

אלידושי נוסע עם אבא לעיר סודית כדי לחפש את שופר הקודו שנעלפ מבית הכנסת התימני, באיזו עיר אנחנו מבקרים הפעם?

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

משל לחודש אלול. התעוררו ילדים!

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

סיפור מיוחד ומרגש לראש השנה!

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪