בסייעתא דשמיא

שבועות

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

סיפור חסידי. הבעל שם טוב, ודוד המלך . על גודל זכות אמירת פרקי תהילים

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

סיפור לשבועות על כיבוד הורים

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪