בסייעתא דשמיא

רפואה שלימה

דוידוני לא מרגיש טוב? או שזה ה'צומי' שהוא לא קיבל?

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

כשהחבר הקרוב לא מגיע לבקר, ולא מתעניין בשלום החולה…

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪