בסייעתא דשמיא

רוסיה

סיפור אמיתי לימי הרחמים והסליחות

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

סיפור על רקע הסטורי, יהדות רוסיה.

89.00

מחיר למנויים 53.4 ₪

קצין רוסי מגלה את יהדותו בערב יום כיפור

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪