בסייעתא דשמיא

נתינה

להעניק משלי! בשבילי!

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

החדר שלה צופה להר הבית, האם היא תזכה לארח את עולי הרגלים?

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪