בסייעתא דשמיא

ניסים

דוידוני מאוד רוצה לעזור, אז למה כולם מרגישים שהוא מפריע? ואיך הסוכה הקטנה שהוא בנה מצילה בסוף את המצב?

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

עשרות המכות בתיאורים משובבי נפש. מומלץ!

18.00

מחיר למנויים 10.8 ₪

סיפור לחנוכה

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪