בסייעתא דשמיא

מריבה

גומי ים דומי ופלם הגמדים נוטלים חלק במשימת השלום

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

כל כך קשה לבקש סליחה… בפרט ש… חברתי אשמה.

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪