בסייעתא דשמיא

מרוצה

המתלונן הסדרתי פוגש מציאות אחרת…

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

איזהו עשיר? השמח בחלקו

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪