בסייעתא דשמיא

מטבעות

כמה משלמים עבור מצווה???

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪