בסייעתא דשמיא

כשר

על כשרות במטבח ושמחה של מצווה

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪