בסייעתא דשמיא

כותל

הכותל המערבי קבור מתחת לאשפה!!!

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪