בסייעתא דשמיא

חולה

כשהחבר הקרוב לא מגיע לבקר, ולא מתעניין בשלום החולה…

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪