בסייעתא דשמיא

זהירות בדרכים

79.00

מחיר למנויים 47.4 ₪

פרק ראשון מתוך 8 פרקים. סיפור מאת הסופר משה גוטמן.

סיפור עלילה חברתי. המביא את ערכי שמירת הסוד של חברינו,

הבנה לקשיים, רגישות לזולת, ועוד.

קריינות גברית בלבד!

0.00