בסייעתא דשמיא

התחשבות

סיפור מעבר קצר,

על הבודדים שבינינו.

שימו לב אל הנשמה.

10.00

מחיר למנויים 6 ₪

סיפור מעבר קצר,

על הבודדים שבינינו.

שימו לב אל הנשמה.

10.00

מחיר למנויים 6 ₪

על מותגים והשלכותיהם… רגישות לזולת

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪