בסייעתא דשמיא

הכנסת ספר תורה

מתכוננים לקבלת התורה…

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪