בסייעתא דשמיא

בית כנסת

אלידושי נוסע עם אבא לעיר סודית כדי לחפש את שופר הקודו שנעלפ מבית הכנסת התימני, באיזו עיר אנחנו מבקרים הפעם?

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

סיפור על ילד קטן עם תפילה גדול – ליום כיפור

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪