בסייעתא דשמיא

אמונה

אין אדם שומע לי ומפסיד, סיפור אמיתי!

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

סיפור לפסח. אמונה וביטחון במי שזן ומפרנס לכל

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪