בסייעתא דשמיא

סיפורים צדיקים

סיפור לחג השבועות – יום פטירתו של דוד המלך.

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

את הסיפור הזה ניתן להוריד ללא תשלום, לזיכוי הרבים

0.00

מחיר למנויים 0 ₪

את הסיפור הזה ניתן להוריד ללא תשלום, לזיכוי הרבים

0.00

מחיר למנויים 0 ₪

אמונת חכמים שהצילה ממוות לחיים

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

האתרוגים המזוייפים בוורשא

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

תיאור מיוחד של מדרש המתאר את העתיד לבא בזמן הגאולה

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

תיאור יציאת מצרים וקריעת ים סוף מזווית שעוד לא שמעתם

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

רבי יונתן אייבשיץ- על גאוות יחידה

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪