בסייעתא דשמיא

הגמדיאדה במבצע ידידים

איך רוכשים ידידים? איך מתמודדים עם מעברים פתאומיים בחיים? גומי ים דומי ופלם יחכימו אותנו.

פרק ראשון מתוך 9 פרקים. סדרה דמיונית מרתקת, המעניקה כלים לרכישת ידידים,

כיצד להתמודד במצבים שונים מול החברה, ועוד.

0.00