בסייעתא דשמיא

מנוי בסיס

שני מסלולים לבחירה

או סיפור שבועי

או פרק שבועי מסיפור בהמשכים

ניתן לבטל את המנוי בכל עת.

21.00