בסייעתא דשמיא

מנוי בסיס סיפור שבועי – מנויים חוזרים

פרק שבועי מסיפור בהמשכים

ניתן לבטל את המנוי בכל עת.

21.00 / חודש