בסייעתא דשמיא

צום

סיפור על ילד קטן עם תפילה גדול – ליום כיפור

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪