בסייעתא דשמיא

מלך

איזה נס מתרחש ליהודי סרגוסה?

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

על ישרותם של יהודים.

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪

מי יעמוד במבחן האמינות?

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪