בסייעתא דשמיא

לדון לכף זכות

לא לחשוד בכשרים! הוי דן את כל האדם לכף זכות

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪