בסייעתא דשמיא

כסף

אין אדם שומע לי ומפסיד, סיפור אמיתי!

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪