בסייעתא דשמיא

חול

הולכים למאפיית מצות

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪