בסייעתא דשמיא

ותן טל ומטר

אחריות על חפצי הזולת

7.50

מחיר למנויים 4.5 ₪